HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

RKHK m.6 hakim durumun kötüye kullanılmasını şöyle açıklamıştır: ‘’ Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.’’              Bir teşebbüs hakim durumda olabilir, piyasaya keyfi davranışlarıyla da …

HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Devamı »

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davası 2128 sayılı İİK‘ nın 277-284.  maddelerinde bahsedilmiştir. Tasarrufun iptali davası, alacaklının yaşadığı hak kaybını önlemek adına, borçluya ya da borçluyla birlikte borçlunun yanında bulundan üçüncü bir kişiye karşı açılan dava türüdür. Borçlu malları üzerinde henüz tasarruf edebiliyorken, alacaklının alacağını tahsil edememesi için takip şüphesi üzerine borcunu ödememek için mallarını kaçırabilir başka bir …

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI Devamı »

YARGITAY KARAR TAHLİLİ NASIL YAPILIR?

Yargıtay karar tahlili, 5 aşamalı olarak yapılan bir çözümleme ve bu aşamalar sonucunda yorum yaparak, kendi hukuki görüşümüzü ortaya koymamızla son bulan bir değerlendirmedir. Olay ve Olayın Sınırlarının belirlenmesi             Bu aşamada kararda ki olay ve olayın derecesi- sebebi tespit edilir. Tespit edilen olaY kısa ve öz cümlelerle yazılır. Çözülmesi Gereken Hukuki Uyuşmazlık Bu aşama …

YARGITAY KARAR TAHLİLİ NASIL YAPILIR? Devamı »

ÖDENMEYEN SENEDİN TAHSİLİ

Ticari hayatın akışını kolaylaştıran senetler ve kişilerin birbirlerine olan borç edimlerini yerin getirmesi açısından bir güvence olan senet ( bono, çek, poliçe) birer kambiyo senedidir. Bu sebepledir ki senedin sahibinin vadesi –  günü geldiğinde ödenmeyen senetten doğan alacağını takibinde İcra Hukuku devreye girmektedir. Kişinin alacağını tahsil etmesi için icra alanında uzman denilebilecek kadar süreci iyi …

ÖDENMEYEN SENEDİN TAHSİLİ Devamı »

Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının ikinci kısmında ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığında ele alınmıştır. Kişilere karşı olan suçlar bölümünde yer alan hakaret suçu; ikinci kısmın 8. bölümünde ‘’Şerefe Karşı Suçlar ‘’ başlığında yer alan 125. maddede değinilen bir suç türüdür.             Alt başlığından da anlaşılacağı üzere insan onura,  şerefine ve haysiyetine, kişisel benliğine onur …

Hakaret Suçu Devamı »