ÖDENMEYEN SENEDİN TAHSİLİ

Ticari hayatın akışını kolaylaştıran senetler ve kişilerin birbirlerine olan borç edimlerini yerin getirmesi açısından bir güvence olan senet ( bono, çek, poliçe) birer kambiyo senedidir.

Bu sebepledir ki senedin sahibinin vadesi –  günü geldiğinde ödenmeyen senetten doğan alacağını takibinde İcra Hukuku devreye girmektedir. Kişinin alacağını tahsil etmesi için icra alanında uzman denilebilecek kadar süreci iyi yönetebilecek, hak kaybına uğramadan ve gün kaybetmeden hızlıca sonuca ulaşabileceği bir avukata gereksinimi vardır.

Ödenmeyen kambiyo senetleri bakımından yürütülecek takip prosedürünün temel aşamaları sırasıyla,

  1. Takip talebi
  2. Ödeme emri
  3. Takibin kesinleşmesi
  4. Haciz
  5. Satış, ödeme ve paraların paylaştırılması (ödeme olmadığında aciz vesikası verilmesi) aşamalarından ibarettir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir